strona główna | mapa strony

Aktualności
17/01/2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


17 stycznia 2021 - II NIEDZIELA ZWKŁA

 

(1) Jutro rozpoczyna się w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który będzie trwał do 25 stycznia. Hasłem są Słowa: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (por. J 15,5–9)”. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Św. o godz. 18.00, pani Halina Radacz, pastor parafii ewangelicko-augsburskiej, będzie głosiła homilię.

(2) Ze względu na ograniczenia związane z epidemią, w niedziele i uroczystości odprawiamy dodatkową Mszę Św. o godz. 16.30.

(3) Zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w środy od godz. 15.00 oraz w piątki cały dzień z przerwą od godz. 11.00 do 13.00.

(4) Pan kościelny Piotr – serdecznie dziękuje za ofiary składane podczas poświęcenia kredy i kadzidła.

(5) W prasie katolickiej: Niedzieli i Gościu Niedzielnym, jak zwykle wiele artykułów.

(6) Na stoliku z gazetami jest ciekawy miesięcznik pt.: „List” Są to wydania z poprzednich miesięcy – można wziąć gratis.

(7) Nie chodzimy po kolędzie w sposób tradycyjny – jeżeli ktoś ma życzenie zaprosić kapłana prosimy, aby na kartce napisać imię, nazwisko, adres numer telefonu i przekazać jednemu z księży. Zapraszamy Parafian z poszczególnych ulic na Msze Św. w niedziele o godz. 13.00. Ofiary składane podczas kolędy są wielkim wsparciem dla Parafii. Dziękujemy za każdą ofiarę – dar serca na rzecz parafii.

(8) Dane do przelewu na konto parafialne: Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego, ul. Żeromskiego 7, Żyrardów. Numer konta 83 1240 3350 1111 0010 3598 3302

(9) Msze Św. za Parafian sprawowane są według następującego porządku. Można dołączyć szczególne intencje modlitewne:

 

Msza Św. niedziela, 17 stycznia o godz. 13.00.

Ul. Szarych Szeregów, Chopina, Ciasna, Krzywa, Mostowa, Mokra, Promienna, Radziwiłłowska, Toruńska

 

Msza Św. niedziela, 24 stycznia o godz. 13.00.

Ul. Pomorska, Farbiarska, Parkowa, Wierzbowa, Wypoczynkowa, Wyspiańskiego, Żabia, Limanowskiego, Skłodowskiej, Akacjowa, Daleka, Lipowa, Łowicka, Młyńska, Rzeczna, Sucha, Wiatraczna, 11-Listopada, Roosevelta.

 

Msza Św. niedziela, 31 stycznia o godz. 13.00.

Legionów Polskich, Konarskiego, Bajkowa, Borówkowa, Poziomkowa, Malinowa, Olsztyńska, Piastowska, Dębowa, Okrzei, Księdza Brzóski, Batorego, Sowińskiego

 

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚC CHRZEŚCIJAN

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa w Polsce od 18 do 25 stycznia. Termin ten został zaproponowany przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA, w 1908 r., aby obejmował czas między dniem wspominającym św. Piotra (18 stycznia – niegdyś w rzymskim kalendarzu święto katedry Apostoła), a dniem upamiętniającym św. Pawła (25 stycznia – święto jego nawrócenia), co miało mieć symboliczne znaczenie.

 

815 Jakie są więzy jedności Kościoła? "Na to wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości" (Kol 3,14). Jedność Kościoła pielgrzymującego jest zapewniana także przez widzialne więzy komunii: 
- wyznanie jednej wiary otrzymanej od Apostołów;
- wspólne celebrowanie kultu Bożego, przede wszystkim sakramentów;
- sukcesję apostolską za pośrednictwem sakramentu święceń, która to sukcesja strzeże braterskiej zgody rodziny Bożej 238 .

816 "To jest ten jedyny Kościół Chrystusowy który Zbawiciel nasz po zmartwychwstaniu swoim powierzył do pasienia Piotrowi, zlecając jemu i pozostałym Apostołom, aby go krzewili i nim kierowali Kościół ten, ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako społeczność, trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie (communio)" 239 .

Dekret o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II wyjaśnia: "Pełnię bowiem zbawczych środków osiągnąć można jedynie w katolickim Kościele Chrystusowym, który stanowi powszechną pomoc do zbawienia. Wierzymy mianowicie, że jednemu Kolegium Apostolskiemu, któremu przewodzi Piotr, powierzył Pan wszystkie dobra Nowego Przymierza celem utworzenia jednego Ciała Chrystusowego na ziemi, z którym powinni zjednoczyć się całkowicie wszyscy, już w jakiś sposób przynależący do Ludu Bożego" .

820 "Chrystus od początku użyczył (jedności) swemu Kościołowi; wierzymy, że ta jedność trwa nieutracalnie w Kościele katolickim i ufamy, że z dniem każdym wzrasta aż do skończenia wieków"  . Chrystus zawsze udziela swemu Kościołowi daru jedności, ale Kościół musi zawsze modlić się i pracować, by strzec, umacniać i doskonalić jedność, której Chrystus pragnie dla niego. Dlatego sam Jezus modlił się w godzinie swojej męki i nie przestaje modlić się do Ojca o jedność swoich uczniów: "...aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał" (J 17, 21). Pragnienie ponownego odnalezienia jedności wszystkich chrześcijan jest darem Chrystusa i wezwaniem Ducha Świętego 

821 Aby jak najlepiej odpowiedzieć na te wymagania, konieczne jest spełnienie następujących warunków:
- stała odnowa Kościoła w coraz większej wierności jego powołaniu. Taka odnowa jest mocą ruchu zmierzającego do jedności  ;
- nawrócenie serca, "by wieść życie w duchu Ewangelii"  , ponieważ to niewierność członków wobec daru Chrystusa powoduje podziały;
- wspólna modlitwa, ponieważ "nawrócenie serca i świętość życia łącznie z publicznymi i prywatnymi modlitwami o jedność chrześcijan należy uznać za duszę całego ruchu ekumenicznego, a słusznie można je zwać ekumenizmem duchowym" 
- wzajemne poznanie braterskie ;
- formacja ekumeniczna wiernych, a zwłaszcza kapłanów 
- dialog między teologami i spotkania między chrześcijanami różnych Kościołów i wspólnot ;
- współpraca między chrześcijanami w różnych dziedzinach służby ludziom  .

822 O przywrócenie jedności powinien troszczyć się "cały Kościół, zarówno wierni, jak i ich pasterze"  Trzeba jednak mieć świadomość, że "ten święty plan pojednania wszystkich chrześcijan w jedności jednego i jedynego Kościoła Chrystusowego przekracza ludzkie siły i zdolności". Dlatego więc pokładamy całą naszą nadzieję "w modlitwie Chrystusa za Kościół, w miłości Ojca ku nam, w mocy Ducha Świętego" .

Benedykt XVI

Pokładając całą naszą ufność w Chrystusie, który objawia nam swoje imię, dążmy każdego dnia do pełni braterskiego pojednania. Niech Jego modlitwa sprawi, aby Jego Kościół na ziemi, w swej tajemnicy i w swej widzialnej jedności, stawał się coraz bardziej wspólnotą miłości, która jest odblaskiem jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego.

 Tydzień-Modlitw-o-Jedność-Chrześcijan-2021-1-1030x579

Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie
Copyright © 2009-2019