strona główna | mapa strony

Aktualności
08/10/2013

08.10: Wtorek (Jon 3,1-10; Ps 130; Łk 10,38-42)

...potrzeba mało albo tylko jednego.
Żaden prorok nie odniósł tak wielkiego sukcesu, co Jonasz. Wystarczyło jedno krótkie zdanie, aby mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu i nawrócili się. To pokazuje jak niezbadane są drogi Pańskie. Jonasz wolał okazać nieposłuszeństwo swojemu Bogu, aby nie iść do nieczystych pogan i dać im szanse ocalenia. Niniwa przecież to symbol niewoli, wygnania, okrucieństwa i siedlisko zła. Ostatecznie jednak, gdy już tam dodarł, ci nieczyści poganie o wiele poważniej potraktowali Słowo Boże przekazane przez Jonasza, a więc także jego samego, niż czynili to sami Izraelici, do których Pan wciąż posyłał prorok, ale oni nawracać się nie mieli ochoty. "I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić". Tym znakiem Bożego miłosierdzia jest właśnie Jonasz. Sam Bóg zwraca się do człowieka, czasami właśnie aż tak wyraźnie, aby mogło dokonać się ludzkie nawrócenie. Rzeczywiście potrzeba tylko tego jednego - pokornego przyjęcia zbawczego orędzia objawionego w Chrystusie. Jezus "jest kimś więcej niż Jonasz", ponieważ nie idzie pod przymusem, lecz w duchu całkowitego posłuszeństwa, aby służyć swoim słowem i życiem, które nam ofiarował. Dlatego kiedy On do nas przychodzi trzeba się całkowicie na Nim skoncentrować. Codzienną krzątaninę należy zostawić na boku, aby poważnie potraktować orędzie Boże jak uczynili to Niniwici i Maria.

Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie
Copyright © 2009-2013